Låt din fallfrukt göra nytta

Publicerad:

Har du mer fallfrukt i trädgården än du kan musta, torka och skänka bort? Lämna in den till någon av SÖRAB:s anläggningar så att den kan tas tillvara på ett så bra sätt som möjligt.

När du lämnar fallfrukten på någon av SÖRABS:s anläggningar kommer den att användas för framställning av både biogas och biogödsel, vilket gör att både energin och näringsämnen i frukten tas tillvara. Biogasen ersätter fossila drivmedel och biogödseln ersätter importerat mineralgödsel och sprids på åkermark för produktion av livsmedel. På detta sätter sluter vi kretsloppet.

Skulle det inte finnas någon separat behållare för fallfrukt på anläggningen går det bra att lämna den i behållare för trädgårdsavfall. Även då kommer fallfrukten användas för framställning av biogas och biogödsel.

I Sollentuna är Smedby och Hagby de SÖRAB-anläggningar som ligger närmast. Hitta alla anläggningar och öppettider här