Låt granen sprida värme efter jul

Publicerad:

Efter varje jul gör de svenska hushållen sig av med omkring tre miljoner granar. Se till att lämna din gran på rätt plats när julen ska dansas ut så att den kan komma till nytta en sista gång.

Julgranar som lämnats in på rätt sätt förvandlas till fjärrvärme och el. En gran kan till exempel ge el som räcker till att köra fyra fulla tvättmaskiner. Om alla kasserade julgranar i landet eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.

Du kan lämna in din julgran, tom på pynt, på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler eller till den mobila återvinningscentralen som tar emot julgranar på hållplatserna Tegelhagen/Silverdals kapell och Norrvikens IP.

Här hittar du den mobila återvinningscentralens turlista för 2021.