Nya dammar kan rena Edsvikens vatten

Publicerad:

Två dammar föreslås anläggas i Edsbergsparken för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken. Dammarna hämtar inspiration från parkens historiska utformning.

Idag rinner stora mängder dagvatten ut i Edsviken utan att renas ordentligt först. Viken är sedan länge övergödd på grund av stora mängder näringsämnen, främst fosfor, och behovet av rening är stort.

Under en tid har SEOM tillsammans med Sollentuna kommun arbetat för att hitta en långsiktig, attraktiv och kostnadseffektiv lösning för rening av det dagvatten som via två större tillflöden släpps ut i Edsvikens inre del.

På gårdagens kommunstyrelse fattades ett inriktningsbeslut om att gå vidare med utredningen av två dagvattendammar i Edsbergsparken. Förslaget ersätter den tidigare idén med en skärmbassäng och bryggor utmed Edsvikens strandpromenad. Inriktningsbeslutet om dammarna kommer även att behandlas i kommunfullmäktige den 10 december.

– Vi är glada över att kunna presentera ett förslag som är kostnadseffektivt och välfungerande men också passar bra in i Edsbergsparkens kulturmiljö. I utformningen av trädgårdsdammen återskapas ritningar från mitten av 1700-talet. Förslaget säkerställer att lösningen blir den bästa för både Edsviken och de Sollentunabor som rör sig i parkens vackra miljöer, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Permanent lösning istället för skärmbassänger

Sedan arbetet med att utreda skärmbassängerna påbörjades har förutsättningarna förändrats. Alternativet med dammarna blir till skillnad från skärmbassängen permanent, och därmed mer kostnadseffektiv.

– För att bygga skärmbassängen krävs ett miljötillstånd och det tidsbegränsades till 20 år. Därefter får inte skärmbassängen vara kvar och en ny investering för reningslösning måste göras. Då är det bättre att hitta en långsiktigt hållbar lösning direkt, säger Åsa Snith, affärsområdeschef för VA på SEOM.

Två dammar

I förslaget anläggs den ena dammen, trädgårdsdammen, som en stensatt damm delvis inspirerad av den gamla generalplanen från år 1760, strax väster om köksträdgården på delar av den gräsmatta som gränsar mot Landsnoravägen. Den andra dammen, parkdammen, får en mer naturlig utformning med fyra mindre och sammanhängande dammar med naturliga slänter och vegetation där det en gång i tiden funnits ett våtare område i den sydvästra delen av slottsparken.

– Vi har nu hittat det mest effektiva sättet att rena dagvattnet och därmed minska miljöpåverkan. Vi ska säkerställa att Edsviksområdet fortsätter att vara en attraktiv och tillgänglig plats, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Vattenplanen visar vägen för mer rening

Förutom dammarna behöver fler lämpliga reningslösningar för dagvatten byggas runt Edsviken. Förorenad mark behöver saneras och vikens sediment behöver behandlas för att permanent binda fosfor, på motsvarande sätt som man behandlat bottnarna i Norrviken under den gångna sommaren.

De föreslagna dammarna utgör en av flera åtgärder som föreslås för att förbättra Edsvikens vatten i den Vattenplan som också kommer upp för beslut på kommunfullmäktige den 10 december.

Se hela gestaltningsförslaget här.