Priser 2021

Publicerad:

Nästa år justeras priserna för fjärrvärme och elnät. Priset för VA och avfall ligger kvar på samma nivå som i år.

Den 1 januari 2021 justerar vi priserna för fjärrvärme och elnät. Priset på fjärrvärme höjs med 1 % på den totala kostnaden. Vad gäller elnät höjs effektavgiften med 4 %, grundavgiften behålls oförändrad.
Priserna för VA och avfall ligger kvar på samma nivåer som i år.
Här hittar du prislistor och vanliga frågor och svar.