Inga spontana kundbesök tillsvidare

Publicerad:

Receptionen på Knista gård stänger tillsvidare. Anledningen är att bidra till minskning av smittspridningen av Corona/covid 19.

För att minska risken för spridning av Coronaviruset kommer vi inte att ta emot några spontana kundbesök och stänger därför vår reception tillsvidare. Du som vill komma i kontakt med oss är välkommen att höra av dig via chatt, mejl eller telefon. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Matavfallspåsar

Behöver du fylla på ditt förråd av matavfallspåsar är du som tidigare välkommen att hämta påsar hos oss på Knista Gårds väg 12. Du hittar dem utanför vår reception.

Fortsatta leveranser

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet utifrån det. Vi har en god beredskap och ser inga risker att våra leveranser av el, vatten, stadsnät, fjärrvärme/fjärrkyla eller hämtning av dina hushållssopor kommer att påverkas. Att säkerställa fortsatta leveranser och samtidigt se till våra medarbetares och kunders säkerhet är fortsatt vår högsta prioritet.