SEOM stöttar Sollentuna kvinnojour

Publicerad:

SEOM sponsrar varje år lokala initiativ som bidrar positivt till miljö och klimat. I år väljer bolaget att bredda sin sponsring och donerar 50 000 kronor till Sollentuna Kvinnojour för att stötta verksamheten under Coronapandemin.

Kvinnojouren i Sollentunas logotype, rosa hjärta.

Med anledning av Coronapandemin har SEOM i år valt att bredda sin sponsring för att kunna stödja kvinnojourens arbete – en viktig verksamhet i en tid som präglas av större isolering.

– I vår dagliga verksamhet är vi en viktig del av vardagslivet i Sollentuna med våra leveranser av el, vatten, fiber, värme och avfallshämtning. Nu under Coronapandemin känner vi att vi vill hjälpa till extra. Vi har alla kunnat läsa om hur våldet i nära relationer ökat när många varit bundna mer till hemmet. Därför ger vi 50.000 kr till Sollentuna kvinnojour, som stöttar utsatta kvinnor och barn. Det känns bra att kunna bidra till en livsviktig verksamhet i en svår tid, säger Sanna Rehn, marknadschef på SEOM.

Under våren märkte kvinnojourer runt om i landet ett minskat antal stödsökande, som en följd av pandemin. Mycket fokus har därför legat på att sprida information om att det finns hjälp att få.

– Även i vanliga fall är det ofta otroligt svårt för kvinnor som utsätts för våld i hemmet att söka hjälp. Coronapandemin har gjort det ännu svårare. Det finns en oro för att utsätta sig själv och eventuella barn för ökad risk. Många lever också en mer isolerad tillvaro och jobbar hemifrån. Våldsutövare får då tyvärr ännu lättare att kontrollera, berättar Vuokko Erman, verksamhetsansvarig på Sollentuna kvinnojour.

Pengarna kommer bland annat användas till aktiviteter, SL-kort och inträden till exempelvis museum och simhallar för kvinnor och barn i Sollentuna kvinnojours öppna verksamhet. Den riktar sig till alla kvinnor som utsätts för våld i nära relation, även de som inte bor på det skyddat boendet.

– I den kan vi fånga upp kvinnor som inte är i kontakt med myndigheter. Vi fungerar som en samtalspartner och kan ge information om vilken hjälp som finns att få från kommunen, ge kontaktuppgifter till jurister och ge stöd, säger Vuokko Erman.

Lena Hermelin, ordförande i Sollentuna kvinnojour, berättar att bidrag av det här slaget är viktiga för verksamheten.

– Kvinnorna som kommer till oss befinner sig i en väldigt tuff situation. Med tillskott av det här slaget kan vi göra det lilla extra för kvinnorna och barnen, som är otroligt värdefullt. De här pengarna kommer verkligen att komma till användning.

Efter sommaren har kvinnojouren sett en ökning i antalet stödsökande. Men Vuokko Erman är tydlig med att verksamheten har kapacitet att hjälpa fler. Hon uppmanar kvinnor som lever i en våldsam relation att kontakta jouren.

– Våga prata med någon. Du är inte ensam i det här. Ta kontakt med oss. Du kan vara anonym, det är helt gratis och vi har tolk om du behöver, avslutar hon.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Sollentuna kvinnojour? Besök deras hemsida här.