Tvätta inte bilen på gatan

Publicerad:

Tvättvattnet från biltvätt på gatan eller garageuppfarten påverkar våra gemensamma vatten negativt. Med Biltvättarhelgen den 25-26 april vill vi få fler att tvätta bilen på en biltvätt, så att vattnet leds till ett reningsverk och inte hamnar i en dagvattenbrunn.

Vid gatubrunnen utanför Sollentuna station har Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden, med miljövänlig sprayfärg uppmärksammat den stora biltvättarhelgen 25-26 april. 

Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester ofta når våra vattendrag, sjöar och hav. Det här är ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och i många fall svåra för naturen att bryta ner.

Vill du veta vad du kan göra för att minska belastningen på våra vatten? Oxunda och Edsviken vattensamverkan har tagit fram en film där du kan lära dig mer. Se filmen och läs mer på oxunda.se eller edsviken.se.

Tillsammans värnar vi våra vatten!