Tyck till om kommunens nya avfallsplan

Publicerad:

Sollentuna kommun och SEOM arbetar nu ihop med övriga SÖRAB-kommuner med framtagandet av en ny avfallsplan för perioden 2021-2032. Nu är planen ute för granskning och vi vill gärna veta vad du tycker.

Avfallsplanen är ett styrdokument för avfallshanteringen i hela kommunen. Målen i den blir utgångspunkten för hur kommunerna i SÖRAB-regionen, där Sollentuna ingår, kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden 2021-2032.

Avfallsplanen för dessa år har ett tydligt fokus på cirkulär ekonomi och ligger i linje med FNs hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva och enkla att använda för både invånare och offentliga verksamheter som företag. Fem målområden har valts ut som bedöms vara de viktigaste byggstenarna för nå dit. 

Läs mer och lämna dina synpunkter här. 

Tack för din synpunkt!