Bostadsrättsföreningen som dubblerade sin matavfallssortering

Publicerad:

BRF Träklotsen 2 har det senaste året åstadkommit stordåd med sin sophantering. På ett år har de lyckats vända trenden från att det mesta slängts i hushållssoporna till att öka utsorteringen av matavfall med hela 60 procent.

I juni 2020 blev BRF Träklotsen 2 beviljade sponsring från oss på SEOM för sitt sopprojekt. Projektet syftade till att minska andelen hushållsavfall genom att bland annat öka utsortering av matavfall. En projektgrupp utsågs vars uppgift var att styra projektet, genomföra utbildningar och utföra mätningar av mängden mat- och hushållsavfall.
Det anordnades sop-minikurser för alla boenden. Deltagarna delade med sig till varandra hur de hanterar sitt köksavfall, vad som fungerar och vad som skulle kunna göras bättre. Man pratade också om det gemensamma soprummet, hur kärlen var organiserade och ordningen.
- I samtalen lärde vi av varandra, kom till nya frågeställningar och fick aha-upplevelser, berättar Alexander Mehlmann, en av medlemmarna i projektgruppen.
Veckobrev skickades ut till de boende med bland annat viktuppgifter för mat- och restavfall, både i syfte att informera men också för att kontinuerligt påminna de boende om föreningens intention att minska restavfallet. Maria Starborg berättar att möbleringen i sorteringsrummet anpassades efter verkligenheten, restavfallskärlen minskade och matavfallskärlen ökade i antal, vilket på ett påtagligt sätt påminde om den pågående förändringen.
Totalt har man i föreningen, med 49 lägenheter, gått från 185 kg restavfall och 50 kg matavfall i veckan, till 120 kg restavfall och 80 kg matavfall i veckan. En fantastisk förändring som på helt rätt sätt bidrar till ett mer hållbart Sollentuna.

BRF Träklotsen 2:s bästa tips till andra bostadsrättsföreningar
  1. Bjud in alla till delaktighet, ordna små träffar där det samtalas om ämnet.
  2. Utgå från deltagarna och ställ frågor som: vad funkar, vad kan förbättras?
  3. Återmatning: visa regelbundet resultat i grafer, siffror och text – 'månadsbrev' eller dylikt.
  4. Låt förändringen synas i sorteringsrummets kärl och organisation – dit går ju alla och även de mindre engagerade kan bli nyfikna. Var beredd på högt tempo, ibland går förändringen fort och det gäller att belöna rätt beteende med utrymme och kärl.
  5. Kontinuitet – låt det synas att 'projektet' lever och låt det ta tid. Ett år är rimligt.

I samband med projektet togs en film fram. Titta gärna på den och låt dig inspireras!