Förtydliganden i vår tidning OM

Publicerad:

Två förtydliganden i den senaste numret: om schemat för den mobila återvinningscentralen och om priset för rörlig el.

På sidan 7 står det om den mobila återvinningscentralen, men det borde stå att den stannar på fem stationer, inte bara tre. Förutom Tegelhagen, Kärrdal och Tureberg stannar den även i i Norrviken och i Rotebro.
Hela schemat för den mobila återvinningscentralen finns här.

På sidan 14 skriver vi om nya priser för 2022.  Vi vill förtydliga att det är den fasta avgiften för elhandeln som höjs till 30 kronor.
Nu har även nästa års elnätspris beslutats.
Alla priser för 2022 hittar du här