Kontroll av taggar (RFID) på sopkärl

Publicerad:

Vi genomför just nu en kontroll av identifikationstaggar (RFID) som finns på sopkärlen, detta gäller främst småhus (villor/radhus). Vissa av dessa taggar är gamla och börjar bli uttjänta och vi vill därför säkerställa att de fungerar korrekt. 

Vi behöver därför komma åt samtliga sopkärl och blir tacksamma om du kan ställa dem i anslutning till tomtgränsen så att vår entreprenör (Urbaser) kommer åt kärlen.