Tips! Ta en kunskapspromenad runt Edsviken

Publicerad:

I morgon tisdag den 8 juni är det Världshavsdagen. Sollentuna kommun har, i samarbete med Danderyds kommun och Solna stad, skapat en kunskapsstig runt havsviken Edsviken. Varför inte packa en picknick och promenera eller cykla Edsviken runt till helgen.

Den 8 juni är det Världshavsdagen, en dag då vi tänker extra på att ära, skydda och bevara våra hav. Världshavsdagen är kopplad till nästan alla de globala målen i Agenda 2030, men framförallt till mål 14 (”Hav och Marina resurser”) som innebär att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att nå en hållbar utveckling.

Kring havsviken Edsviken har "Edsviken vattensamverkan" (Sollentuna och Danderyds kommuner och Solna stad) satt upp en kunskapsstig med 14 informationsskyltar, vars innehåll du kan läsa via en QR-kod i mobilen.

Kunskapsstigen belyser olika aspekter av problem och värden kopplade till Edsviken samt beskriver hur du kan hjälpa Edsviken. Här kan du läsa mer om projekt Kunskapsstigen.