Värmeåtervinning från serverhall – nu startar bygget

Publicerad:

2019 upprättade SEOM och Conapto tillsammans en plan för att återvinna restvärme från Conaptos serverhallar i Edsberg och leverera den till kunderna i Sollentunas fjärrvärmenät.

- Serverhallar genererar mycket värme, som förr bara vädrades ut. Nu tar vi till vara på värmen och spar dessutom el som annars skulle använts för vädringen, berättar Laszlo Sarközi, affärsområdeschef Fjärrvärme på SEOM.

Fantastiskt att realisera planen

Samtidigt som Conapto bygger ut serverhallarna byggs den anläggning som gör det möjligt att återvinna all värme. Det nya avtalet ger SEOM möjlighet att ta till vara värmen året runt för att erbjuda den till sina fjärrvärmekunder.
- Det är fantastiskt att vi nu kan realisera den plan vi haft, säger SEOMs VD, Monica Söderlund Andreasson. Vi räknar med att kunna börja ta emot värme redan 2022. När anläggningen är fullt utbyggd hoppas vi kunna leverera resurseffektiv värme till runt 3 000 bostäder i Sollentuna kommun.

Ett hållbart samhälle som gemensamt mål

SEOM och Conapto har som gemensamt mål att bidra till ett hållbart samhälle.
- Vi har satt en mycket ambitiös hållbarhetsplan och är sedan 2019 ett certifierat klimatneutralt företag, berättar Håkan Björklund, VD på Conapto. En del i det arbetet är att effektivisera vår drift och då är värmeåtervinning en perfekt lösning. Då SEOM aktivt driver ett arbete för att ta till vara restvärme i kommunen har partnerskapet varit en ömsesidig vilja och plan och vi ser fram emot att nu gå live med projektet.

tre medarbetare från SEOM och en från Conapto

På bilden syns från vänster: Laszlo Sarközi, affärsområdeschef Fjärrvärme SEOM,
Anders Rubenhag, affärsutvecklare Fjärrvärme, Monica Söderlund Andreasson, VD, SEOM och Håkan VD, Conapto.