Vi fortsätter förbättra VA-ledningarna längs med Staffans väg

Publicerad:

Vi fortsätter arbetet med att förbättra VA-ledningarna för vatten, spillvatten och dagvatten längs med Staffans väg.

Från och med juni 2021 och cirka sju månader framåt fortsätter våra arbeten längs Staffans väg väster om Rotsunda torg. Det betyder att vägen under en period kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

När våra arbeten är klara fortsätter Norrvatten arbetet och lägger ned en ny huvudvattenledning. Parallellt med det arbetet fortsätter Sollentuna kommun att anlägga nya busshållplatser och säkrare övergångsställen.

Tidplan

  • SEOMs arbeten startade i juni 2021 och beräknas pågå under cirka sju månader.
  • Norrvattens arbeten med ny huvudvattenledning startar när SEOM är klara, preliminärt vintern 2021/2022. Arbetet ska vara klart till försommaren 2022.
  • Sollentuna kommuns arbeten görs inom samma tidsram som Norrvattens arbeten.

Varför genomförs dessa arbeten?

SEOMs ledningar är gamla och behöver bytas ut. Norrvatten, som försörjer 14 växande norrortskommuner med dricksvatten, behöver bygga ut sin kapacitet och Sollentuna kommun tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

Vilka gör jobbet?

SEOMs arbeten utförs av Bobtrans AB.
Norrvattens och Sollentuna kommuns arbeten utförs av Norrland VA AB.

Mer information:
Norrvatten: www.norrvatten.se/ledningsnat-och-projekt/ledningsprojekt/
Sollentuna kommun: www.sollentuna.se/vagarbeten