Vintertips

Publicerad:

När det blir kallt finns det risk för att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. Här kommer några tips för att ditt kärl ska bli ordentligt tömt.

  • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
  • För att undvika att matavfallet fryser fast i kärlet kan du veckla ut en oanvänd matavfallspåse som är godkänd av SEOM och lägga det i botten av kärlet. 
  • Lossa påsarna från kärlens kanter med lämpligt verktyg.
  • Låt kärl tina i exempelvis garageutrymmet innan hämtning.
  • Töm kärlet tillräckligt ofta.
  • Under perioder med is och snö, sanda och ploga ordentligt så att chaufför kan komma fram till kärlet och rulla kärlet till sopbil obehindrat.
  • Du som fastighetsägare ansvarar för att avfall lossnar vid tippning av kärl i sopbil.