Beslut om elpriskompensation för mars månad

Publicerad:

Regeringen har nu beslutat att elpriskompensationen även ska gälla mars månad. Den nedre gränsen för ersättningen har sänkts för att omfatta fler hushåll och börjar nu på en förbrukning om 400 kWh. För en förbrukning på minst 2000 kWh kan du som mest få ut 1000 kronor.

När kommer pengarna?

Elnätsbolagen har fått i uppgift att betala ut ersättningen till kunderna. Vi på SEOM kommer nu ansöka om ersättningen hos Kammarkollegiet och planerar för att kompensationen ska finnas med på fakturan som går ut i september. Detta sker automatiskt, utan att du behöver ansöka om det.

Du som har Sollentuna Elhandel som elhandelsbolag men inte bor i Sollentuna kommer att få ersättningen via elnätsbolaget i det område där du bor.

Så här ser den nya ersättningstrappan ut:

 Förbrukning (kWh)

Stöd per månad (kr)

400 – 699 100
700 – 999 200
1000 – 1199 300
1200 – 1399 400
1400 – 1599 500
1600 – 1699 600
1700 – 1799 700
1800 – 1899 800
1900 – 1999 900
2000 och över 1000

Vi uppdaterar informationen på sidan löpande.

För mer information om elpriskompensationen hänvisar vi till regeringskansliets infrastrukturdepartement.