Kontroll av sopkärl

Publicerad:

Kontroll av vissa sopkärl våren 2022

Under våren kommer vi ut till vissa småhus och flerbostadshus för kontroll av sopkärl. Vi kommer behöva ha tillgång till kärlen och blir tacksamma om kärlen står synliga. Det är personal från vår entreprenör (Urbaser AB) som kommer att utföra kontrollen.