SEOM lämnar inte ut kundinformation till Expressen

Publicerad:

Just nu figurerar SEOM i media efter att inte ha lämnat ut uppgifter rörande enskilda kunders elförbrukning. Vi utgår från säkerhetsskyddslagen och SEOM's säkerhetsskyddsanalys i bedömningen att sådana handlingar skulle kunna innebära en indirekt röjning av klassificerad information. – I flera nyhetsartiklar som just nu cirkulerar står det att SEOM inte lämnar ut information med hänvisning till spionlagstiftningen. Det stämmer inte. I beslutet att inte lämna ut information om enskilda kunders elförbrukning hänvisar vi till säkerhetsskyddslagen samt vår säkerhetsskyddsanalys. Det är en den lagstiftningen vi utgått från i bedömningen, säger Monika Söderlund Andreasson, VD på SEOM.

SEOMs röda byggnad, vinter och snö runtomkring.

Expressen har begärt ut uppgifter om de 100 största elförbrukarna i Sollentuna. SEOM har avslagit den begäran. Vi bedömer att detta skulle innebära en indirekt röjning av klassificerad information eftersom man genom de uppgifterna med enkelhet kan räkna ut vilken typ av verksamhet siffrorna är kopplade till.

Beslutet har fattats utifrån SEOM’s säkerhetsskyddsanalys, som utgår från säkerhetsskyddslagen. Lagen är utformad så att den specifika bedömningen är upp till varje verksamhetsutövare.

– Vår säkerhetsskyddsanalys är framtagen med hjälp av erfarna konsulter på området och vi agerar nu efter slutsatserna i den. Vi värnar om våra kunders integritet och säkerhet och anser inte att information om enskilda kunders elförbrukning betraktas som allmänna handlingar, säger Johan Fält, elnätschef på SEOM, säger Johan Fält.

Efter upprepade förfrågningar från Expressens reporter sa en av våra medarbetare bland annat att den här sortens handlingar inte längre kommer att få lämnas ut till media på grund av den nya spionlagstiftningen. Detta har inte varit motiveringen till av begäran om att lämna ut handlingarna. SEOM står inte bakom uttalandet. 

 – Det var en olycklig kommentar som varken representerar ledningens eller medarbetarens ståndpunkt i frågan, säger Towe Ireblad, styrelseordförande för SEOM.

I artikeln i Expressen förekommer flera faktafel. Det står bland annat att SEOM använder riksdagens lagändring för att vägra lämna ut utgifterna, och att bolaget först i efterhand hänvisat till säkerhetsskyddslagstiftningen. Detta stämmer inte då SEOM hela tiden och vid upprepade tillfällen hänvisat till säkerhetsskyddslagen samt vår säkerhetsskyddsanalys som motivering till avslaget. Den bedömningen står vi fast vid.

– I flera nyhetsartiklar som just nu cirkulerar står det att SEOM inte lämnar ut information med hänvisning till spionlagstiftningen. Det stämmer inte. I beslutet att inte lämna ut information om enskilda kunders elförbrukning hänvisar vi till säkerhetsskyddslagen samt vår säkerhetsskyddsanalys. Det är en den lagstiftningen vi utgått från i bedömningen, säger Monika Söderlund Andreasson, VD på SEOM.

När en person inte är nöjd med ett beslut om utlämnande av handlingar finns möjligheten att överklaga till Kammarrätten. Vi välkomnar givetvis ett utlåtande därifrån.