Det händer med plasten du samlar in

Publicerad:

Den senaste tiden har media uppmärksammat att mycket av den plast som samlas in på återvinningscentraler i Sverige går till energiåtervinning. SÖRAB gör flera insatser för att mer plast ska kunna gå till återvinning och återbruk.

I Sollentuna och ett antal grannkommuner ansvarar SÖRAB för att samla in bland annat plast från hushållen. Plasten skickas olika återvinningsaktörer som materialåtervinner så mycket som möjligt. SÖRAB uppskattar att 75 procent av den plast som samlas in på deras ÅVCer återvinns. 

På grund av att det finns så många olika typer av plast är det svårt och kostsamt att sortera ut det som går att göra till nya plastprodukter.

Från SÖRABs håll gör man flera insatser för att samla in, sortera och förbereda material för återvinning och återbruk. De har bland annat en mindre avlämningscontainer på sina anläggningar från vilken personalen aktivt sorterar bort saker som inte lämpar sig för återvinning. Ett annat exempel är den första och hittills enda eftersorteringsanläggning som SEOM är delägare i, och som SÖRAB driver, som sorterar ut plast och metall ur restavfallet innan det går till förbränning. Detta som ett ytterligare sorteringssteg efter hushållens källsortering.

Vissa plastprodukter, som exempelvis plaströr, som kommer in via verksamhetsavfallet på större SÖRAB-anläggningar går också till materialåtervinning. Gamla sopkärl lagas och återbrukas i insamlingsverksamheten istället för att kassera och förbränna. 

Läs mer om vad SÖRAB gör för att plast ska samlas in och återvinnas här.