Utbetalning av elstöd

Publicerad:

På den här sidan hittar du information om elstöd till privatpersoner och företag.

När betalas pengarna ut?

Hur mycket får jag tillbaka?

För perioden november-december 2022 kommer hushåll i elområde 3 (bland annat Sollentuna) att få 126 öre/kWh för 80% av förbrukningen under november och december 2022. På Mina Sidor kan du se din förbrukning för hela perioden.

Exempel:

  • Förbrukning november: 1000 kWh
  • Förbrukning december: 1400 kWh
  • Total förbrukning november och december: 2400 kWh
  • 80% av förbrukningen är 0,8 multiplicerat med din totala förbrukning: 0,8 x 2400  = 1920 kWh 
  • 1920 x 1,26 (126 öre) = 2419 kronor i elstöd.

Det är personen som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 som kommer att få ta del av stödet. Om du flyttade från din bostad före dess kommer alltså stödet istället att betalas ut till den som flyttar in.

Om du står för elnätsavtalet på flera adresser (mätpunkter) kommer du få stöd för alla dessa mätpunkter. 

 

Svenska kraftnäts hemsida hittar du fler frågor och svar om elprisstödet.

Försäkringskassans hemsida hittar du information om utbetalningarna.

Vi uppdaterar informationen på sidan löpande.

Varning för bedragare! 

Vi som elnätsbolag kommer att förse berörda myndigheter med förbrukningsunderlag. Pengarna kommer sen automatiskt att betalas ut till dig, utan att du behöver göra något. Varken Försäkringskassan, Skatteverket, Energimyndigheten, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att ringa dig och be dig logga in eller lämna ut personliga koder. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen. (Källa: SvK)