Utbetalning av elstöd

Publicerad:

De höga elkostnaderna har påverkat oss alla i vinter. För att ge både privatpersoner, företag och organisationer viss avlastning med att betala sina elräkningar har Svenska kraftnät fått beviljat att använda så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera ett elstöd.

De flesta hushållen i Sollentuna har redan fått elstödet för perioden oktober 2021-september 2022 insatt på sina konton. Personer som Försäkringskassan inte har något konto till kommer istället att få en utbetalningsavi. Dödsbon får elstödet utbetalt under senare delen av mars.

Alla elanvändare med elnätsavtal kommer få ta del av stödet, oavsett hur mycket el de förbrukat. Om du bor i en fastighet där elen ingår kommer du inte få ta del av stödet. 

När betalas pengarna ut?

Hur mycket får jag tillbaka?

  • För dig i Sollentuna (elområde SE3) blir stödet 50 öre x din totala elförbrukning mellan oktober 2021-september 2022.
  • På Mina Sidor kan du se din förbrukning för hela perioden och räkna ut hur mycket du kommer att få tillbaka genom att multiplicera förbrukningen med 0,5 (kr). 
  • Till skillnad från privatpersoner finns det ett tak för hur mycket du som näringsidkare eller juridisk person kan få ut. Det taket är satt till två miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). 
  • Om du står för elnätsavtalet på flera adresser kommer du få stöd för alla dessa mätpunkter. 
  • Stödet betalas ut till den som står på elnätsavtalet dagen efter Ei tagit beslutet. Om du flyttar från din bostad före dess kommer alltså stödet istället betalas ut till den som flyttar in. 

Elstöd till hushåll för november och december 2022 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ett ytterligare elstöd till hushåll för att täcka månaderna november och december 2022. Alla hushåll i Sverige med eget elnätsavtal kommer att få ta del av det nya stödet. Än så länge är det inte beslutat hur och när det här elstödet ska betalas ut men planen är att det ska ske under våren 2023. Läs mer om det här.

Elstöd till elintensiva företag för oktober-december 2022

För att ge företag som använder mycket el i sina processer bättre förutsättningar har regeringen beslutat att ge ett riktat elstöd till dessa företag. Det här stödet hanteras av Energimyndigheten och kan sökas från den 6 mars till och med den 17 april 2023. Läs mer om det här.

Svenska kraftnäts hemsida hittar du fler frågor och svar om elprisstödet.

Försäkringskassans hemsida hittar du information om utbetalningarna.

Vi uppdaterar informationen på sidan löpande.

 

Varning för bedragare! 

Vi som elnätsbolag kommer att förse berörda myndigheter med förbrukningsunderlag. Pengarna kommer sen automatiskt att betalas ut till dig, utan att du behöver göra något. Varken Försäkringskassan, Skatteverket, Energimyndigheten, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att ringa dig och be dig logga in eller lämna ut personliga koder. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen. (Källa: SvK)