Easee laddbox får försäljningsförbud

Publicerad:

Elsäkerhetsverket har fattat beslut om att laddboxen Easee får försäljningsförbud. Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

Tillverkaren ska enligt Elsäkerhetsverkets beslut återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

På frågan om man kan fortsätta använda sin laddbox tills tillverkaren åtgärdat produkten svarar Elsäkerhetsverket så här:

I värsta fall kan produkten, i samband med andra fel i anläggningen, orsaka en brand eller strömgenomgång. Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter för produkten.

Ett försäljningsförbud är inte detsamma som användningsförbud. Om en produkt skulle få så kallat användningsförbud skulle Elsäkerhetsverket besluta om återkallelse av produkten, dvs. tillverkaren skulle tvingas återta produkten.

Vi kommer att ta kontakt med våra kunder som har köpt en Easee genom oss. Även kunder som har beställt en Easee men ännu inte fått laddboxen installerad kommer att bli kontaktade av oss.