Grattis till alla sponsringstagare

Publicerad:

En återbruksverkstad för barnen, möjlighet att odla egna grönsaker och ett projekt för att öka medvetenheten och förståelsen kring vikten av hållbarhet är några av de initiativ som får del av vår sponsring.

Två gånger varje år har föreningar, skolor och förskolor i Sollentuna möjlighet att söka bidrag till sitt hållbarhetsarbete.

Hösten 2023 gick sponsringen till dessa initiativ:

EASE the Globe

EASE the Globe står för Educational Assessment tool for Sustainable and Economic awareness och är ett pedagogiskt verktyg för skolor för att öka medvetenheten och förståelsen kring vikten av hållbarhet genom teori och praktiska uppgifter. Vi sponsrar genomförandet av pilotprojektet i en av skolorna i Sollentuna.

Innehållet i projektet baseras bland annat på FN:s globala mål för hållbar utveckling och främjar positiva förändringar inom skolans samhällsengagemang och miljöpåverkan.

Igelkottens förskola

Den här förskolan har fått sponsring för att anlägga ett planteringsområde där de kan odla grönsaker och blommor. Kompostlådor kommer köpas in så att jorden från komposterad frukt och grönt kan återanvändas. Ett trevligt initiativ som ger barnen förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar odling.

Sollentuna trädgårdsgille

Sollentuna trädgårdsgille är en ideell förening i Sollentuna som erbjuder föredrag, workshops, trädgårdsvandringar och andra aktiviteter inom hållbar odling. Vi är med och sponsrar ett föredrag av Ingela Jagne (känd från bland annat Odla med P1) om effektiv odling och hur man kan bli bättre och på att kompostera.

Gillboskolans fritids

Gillboskolans fritids sponsrar vi för att de ska kunna genomföra ett återbruksprojekt. En återbruksverkstad kommer byggas upp där elever kan återbruka, återvinna och återskapa olika objekt av återbruksmaterial, naturmaterial och spillmaterial. Projektet pågår under ett år och avslutas med en vernissage. Syftet är att uppmuntra ökat återbruk och återvinning i kommunen och lära eleverna att spara på jordens resurser.

Vaxmoraskolan

Vaxmoraskolan har fått sponsring för att införskaffa planteringslådor till alla klasser för att ge eleverna möjlighet att odla växter och grönsaker. Ett initiativ som bidrar både till biologisk mångfald, kunskap om matproduktion och pollinering.

Nästa sponsringsperiod öppnas till våren. Här kan du läsa mer om vår sponsring.