Inga besiktningar av solcellsanläggningar 20 juli-20 augusti

Publicerad:

Mellan den 20 juli-20 augusti har vi ingen möjlighet att utföra några besiktningar av solcellsanläggningar. Det innebär att det kommer ta lite längre tid än vanligt för oss att driftsätta nya solcellsanläggningar under den tiden.

På den här sidan kan du läsa mer om de olika stegen i installationen.