Käppalaverket uppgraderas

Publicerad:

Käppalaverket, där avloppsvattnet från Sollentuna renas, uppgraderas så att verket kan rena avloppsvatten ännu bättre och dessutom rena åt fler.

En renare miljö i Östersjön

Käppalaförbundet har fått skärpta utsläppsvillkor för kväve, fosfor och organiskt material. Det är bra för miljön i Östersjön och gör att utsläppen kommer att bli ännu lägre än i dag.
För att klara de nya villkoren införs en ny reningsprocess i Käppalaverket. Det kommer att leda till att utsläppen av kväve minskar med 40 %, fosfor med 33 % och organiskt material med 25 %, jämfört med de utsläppsvillkor som gäller i dag.

Ökad kapacitet

Käppalaförbundets elva medlemskommuner, varav Sollentuna är en, växer och får fler invånare för varje år som går. Därför ökas kapaciteten i samband med uppgraderingen så att alla kan spola, duscha, tvätta och diska även i framtiden.

I dag kan Käppalaverket rena avloppsvatten från motsvarande 700 000 personer. I framtiden kommer verket att kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.

Läs mer på kappala.se/kappalaverket3.0.