Nu sänker vi elnätsavgiften

Publicerad:

Från den 1 juli 2023 sänker vi elnätsavgiften med 2,50 öre/kWh (2 öre /exkl. moms).

Då elpriserna gått ner något har vi nu möjlighet att sänka elnätsavgiften för dig som kund. Det var ökade elkostnader för så kallade nätförluster som låg bakom höjningen tidigare i år – en kostnad som alltså nu har minskat.

Vad är nätförluster?

Nätförluster är el som försvinner på vägen genom elledningarna i form av värme. För att du ska få den el du behöver måste vi därför köpa in extra el.  Elnätsavgiften består av en grundavgift, en effektavgift och en energiavgift. Det är Energiavgiften som finansierar nätförlusterna.

Den nya energiavgiften är 6,25 öre/kWh (5 öre/kWh exkl. moms).