Priser 2024

Publicerad:

Den 1 januari 2024 justerar vi priserna för fjärrvärme, VA, avfall, elhandel och elnät. Sedan den 1 oktober gäller nya priser för kabel-TV.

På den här sidan kan du se alla prisjusteringar för 2024 samt vanliga frågor och svar. 

Här följer en summering:

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme höjs med 9 procent på det totala priset. 

VA

VA-avgiften kommer 2024 att höjas med 28 procent på förbrukningsdelen. Anslutningsavgiften blir oförändrad. 

Avfall

Viktavgiften för hämtning av restavfall kommer att ändras från 4 till 6 kronor per kilo (4,80 kr/kg exkl. moms). Avgiften för hämtning av matavfall blir oförändrad, med 1 krona per kilo (0,8 kr exkl. moms).

Då det nästa år blir obligatoriskt för alla att sortera ut matavfall tas abonnemang för osorterat avfall bort. Grundavgiften justeras till 640 kronor (512 kr exkl. moms) per år för hushåll i småhus, 470 kronor (376 exkl. moms) för hushåll i flerbostadshus och 840 kr (672 kr exkl. moms) per år för verksamheter.

Elhandel

Den fasta avgiften för elavtal utan bindningstid höjs med 5 kronor i månaden till 35 kronor (28 kr exkl. moms). Det rörliga påslaget höjs med 0,5 öre/kWh till 4,1 öre/kWh (3,3 öre/kWh exkl. moms). Övriga avtalsvillkor blir oförändrade.

Elnät

Energiavgiften sänks med 1,25 öre/kWh till 5 öre/kWh (4 öre/kWh exkl. moms). Grundavgiften och effektavgiften blir oförändrade.

Samtidigt höjer riksdagen energiskatten med 4,5 öre/kWh till 53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exkl. moms).

Kabel-TV

Sedan den 1 oktober 2023 gäller nya priser för Kabel-TV Standard och SEOM Digital HD. 

Kabel-TV Standard höjs med 30 kronor, från 110 till 140 kronor per månad.

SEOM Digital HD höjs med 10 kronor, från 30 till 40 kronor per månad.

Alla kunder har i förväg aviserats om prisjusteringen i enlighet med våra allmänna villkor.

Läs mer om prisjusteringarna på den här sidan.