Problem med fjärrvärmen i kylan?

Publicerad:

Om du upplever att din uppvärmning är otillräcklig och vi inte har någon pågående driftstörning kan det vara något som behöver åtgärdas. Fjärrvärmen ska sköta sig själv, men ibland kan det uppstå problem med fjärrvärmecentralen som vi inte kan påverka.

Har du fjärrvärme och upplever att det är kallt hemma eller att varmvattnet antingen har för hög eller låg temperatur?

Du som fjärrvärmekund äger och ansvarar för din fjärrvärmecentral om inget annat avtal finns. Det är viktigt att regelbundet titta till fjärrvärmecentralen så det inte finns något läckage eller att trycket är för lågt. I manualen till din fjärrvärmeväxlare hittar du detaljerad information specifikt för din enhet. Om du ändå behöver hjälp kontaktar du en VVS-firma som kan komma ut till dig och åtgärda problemet. Här nedan listar vi vanliga problem och vad du kan göra.

Har du dålig värme i hela huset?

  • Det kan vara lågt tryck i värmesystemet. Värmesystemet kan då behöva fyllas på med vatten. Är du osäker, titta i manualen för din fjärrvärmecentral eller kontakta en VVS-firma.
  • Det kan vara luft i värmesystemet. Testa att lufta elementen och kontrollera trycket efteråt.
  • Fjärrvärmecentralen har ingen el. Kontrollera att strömbrytaren är på eller kontakta en VVS-firma för eventuellt pumpbyte.

Har du dålig värme i vissa delar av huset?

  • Kontrollera att utegivaren fungerar och kontakta en elektriker vid behov.
  • Det kan vara luft i värmesystemet. Testa att lufta elementen och kontrollera trycket efteråt.
  • Ventilerna på elementet kan ha fastnat. Försök att lossa dem eller kontakta en VVS-firma.

Har du låg temperatur på varmvattnet?

Det kan vara fel på reglerventilen för varmvattnet. Kontakta en VVS-firma för service eller eventuellt byte av ventil.