Småhusägare kan söka bidrag för energieffektiviseringar

Publicerad:

Bor du i ett småhus som värms av el? Sedan den 3 juli kan du ansöka om bidrag för att energieffektivisera. Det kan till exempel handla om att ansluta huset till fjärrvärmenätet, installera en värmepump, tilläggsisolera eller byta fönster.

Du kan få bidrag för upp till hälften av de bidragsberättigade kostnaderna, dock maximalt 30 000 kronor. Bidraget gäller för värmesystemsåtgärder (t ex installation av vatten- eller luftburet värmesystem) eller klimatskärmsåtgärder (t ex byte av dörrar, fönster och tilläggsisolering). Det är möjligt att söka bidrag för både värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder.

Läs mer och ansök hos Länsstyrelsen