Unik infrakulvert visas upp i Häggvik

Publicerad:

En lösning för framtiden. Så beskrivs de totalt 2,8 kilometer långa infrakulvertar som kommer att grävas ner i Sollentuna.Nu finns ett av de jättelika rören att titta på vid Coop i Häggvik.

I Södra Häggvik växer en helt ny stadsdel fram där man räknar med att cirka 10 000 personer ska bo i framtiden. Att förse ett så stort område med bland annat vatten, avlopp, fiber och el är en utmaning som mynnat ut i en nytänkande lösning.

Varje gång en ledning behöver läggas ner, repareras eller bytas ut måste marken grävas upp och jordmassor schaktas bort för att nå ledningarna. Det tar tid, kräver mycket transporter och kan bli besvärligt för invånarna när trafiken måste ledas om. I planeringen för Södra Häggvik har man från SEOMs håll tänkt nytt och kommer istället anlägga en infrakulvert - ett stort rör på 3,5 meter i diameter där ledningar för bland annat vatten, avlopp, fiber och el kan samlas.

Särskilda ingångar gör att allt arbete med nyanslutningar och underhåll kan ske inuti röret utan att marken behöver grävas upp i samma utsträckning som idag. Smarta larmfunktioner gör det också lättare att upptäcka exempelvis vattenläckor.

"En lösning för framtiden"

En mindre infrakulvert har redan anlagts på Skogsängsvägen, och den större varianten kommer att placeras på två platser: vid Bäckvägen och Malla Silfverstolpes väg samt i Södra Häggvik.

–      De ledningarna vi har byggt de senaste 100 åren har fungerat bra, men man har inte tänkt på driften och underhållet. Med infrakulverten kommer vi korta ned tiden för arbeten och minska störningar för invånarna vid driften och underhållet. Det här är en lösning för framtiden, menar Peter Aldén, byggledare på SEOM.

Färre transporter ger många vinster

Infrakulverten ger på sikt också miljömässiga fördelar. Den största är att det inte behövs lika mycket schaktning.

–      Är det djupa schakt så kan det röra sig om väldigt stora volymer som måste flyttas. Mindre schaktning innebär färre transporter, och det är både positivt ur ett hållbarhetsperspektiv och kostar mindre, säger Peter Aldén.

Sollentuna blir den första Stockholmskommunen som anlägger en infrakulvert. Sedan tidigare finns det bara i Linköping.

–      Det är imponerande att SEOM vågar göra det här och är öppna för nya innovationer. Det är också roligt att en kommun som Sollentuna blir den första i Stockholmsområdet, säger Peter Aldén.

Infrakulverten har nyligen visats på Turebergs torg. Nu har den flyttats till parkeringsplatsen vid Coop i Häggvik. 

Mer om projektet

  • En infrakulvert kan beskrivas som ett skyddsrör, där de flesta typer av ledningar kan samlas.
  • Infrakulverten i Södra Häggvik är ungefär 1400 meter lång. Mellan Bäckvägen och Malla Silfverstolpes väg finns en infrakulvert som är något mindre i diameter men lika lång.
  • Läs mer om projektet i Södra Häggvik här.
  • På parkeringsplatsen vid Coop i Häggvik kan du se hur en sektion av infrakulverten ser ut.