Arbetet på Bagarbyvägen/Bygdevägen tillfälligt stoppat

Publicerad:

SEOM utvecklar och bygger ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Som en del i detta pågår ett arbete utmed Bagarbyvägen och Bygdevägen. Arbetet har nu stoppats tillfälligt av entreprenören. Den aktuella delen av projektet planeras pågå fram till maj 2024, och tidplanen följs i dagsläget.

Sedan den 21 januari har arbetet vid Bagarbyvägen/Bygdevägen avbrutits av vår kontrakterade entreprenör Bäckström. Anledningen är en ekonomisk oenighet mellan parterna.

Vi arbetar för att säkerställa att arbetet återupptas så snart som möjligt.

Ansvaret för trafikanordningen och tillståndet för områdets trafikanordningsplan ligger i dagsläget hos entreprenören. SEOM ser just nu över vilka möjligheter som finns för att underlätta trafiksituationen på kort sikt.

Den aktuella delen av projektet som rör fjärrvärmeledningar och del av gata beräknas vara färdigt i maj 2024.