Flera hushåll drabbade av frusna vattenledningar

Publicerad:

Just nu får SEOM in många ärenden om frusna vattenledningar. Bristande uppvärmning och otillräcklig isolering vid ledningar och vattenmätare har orsakat omfattande fuktskador för flera hushåll i Sollentuna.

Under den senaste tiden när det varit mycket kallt har SEOM sett en tydlig ökning av ärenden om frusna vattenledningar. Problemen varierar från kranar som inte fungerar som vanligt till omfattande vattenläckor och fuktskador orsakade av isproppar som bildats i ledningarna.

Ledningarna i det kommunala VA-nätet som SEOM äger ligger på frostskyddat djup. Johan Borgström, driftchef på SEOM Vatten, förklarar att problemen oftast uppstår på den egna tomten där ledningarna och vattenmätarna inte får tillräckligt med värme eller isoleringen är bristfällig.

– Vi ser fall där man dragit ner eller stängt av värmen i hus under en resa eller i samband med en renovering. Det kan också röra sig om uthus och garage där vattenmätare finns placerade och det är för kallt eller garagedörrar inte varit ordentligt stängda. Har man otur kan det leda till omfattande vattenskador, särskilt om det dröjer innan det upptäcks, säger han.

Johan Borgström rekommenderar att se över anläggningen i sin fastighet och ta reda på var det finns vatten som kan frysa.
–  Det behöver vara flera plusgrader inomhus och isoleringen på inkommande vatten måste vara tillräcklig. Det kan frysa riktigt snabbt, säger Johan Borgström.

Märker du att vattnet inte rinner som det ska när det är kallt ska du kontakta SEOM så att vi kan säkerställa att inte vattenmätaren tagit skada. För att få hjälp att laga rör som eventuellt gått sönder behöver du vända dig till exempelvis en rörmokare. Vänta inte tills isproppen tinar av sig självt. Om det finns en skada på en ledning riskerar vattnet att börja läcka när det tinat och kan skada huset.

Om du råkat ut för en fuktskada i ditt hem ska du alltid vända dig till ditt försäkringsbolag.