Frågor och svar om partiklar i dricksvattnet

Publicerad:

I delar av Sollentuna kan det fortfarande förekomma vatten som innehåller partiklar. Partiklarna kommer från en ytbeläggning i en vattenledning som frusit. Den ledningen är bortkopplad och tillförseln av nya partiklar är stoppad. Det tar tid innan alla partiklar är borta från vattenledningssystemet.

Prover tas regelbundet på vattnet som bekräftar att det inte finns hälsorisker att dricka det, men om du ser partiklar i vattnet ska du spola kranen tills partiklarna försvinner och gärna rengöra silen på kranen. Du ska också kontakta oss för att rapportera problemet. 

Vad har hänt? 

Problemet uppstod den 17 januari i samband med ett ledningsarbete där en av Norrvattens vattenledningar frusit och släppt ifrån sig delar av ytbeläggningen. Den drabbade ledningen är bortkopplad, men delar av den trasiga ytbeläggningen finns fortfarande kvar i vattenledningarna då den spridit sig med vattnet.

Ytbeläggningen har spridits som svarta partiklar och har följt med in i de kommunala vattenledningarna i Sollentuna. Problemet har förekommit på olika platser i kommunen i perioder sedan den 17 januari. På vissa platser finns det fortfarande problem med partiklar i vattenledningarna.

Norrvatten och SEOM arbetar intensivt för att åtgärda problemet genom att spola ledningarna för att få bort partiklarna. Spolningen är nödvändig för att åtgärda problemet, men kan tyvärr göra att partiklar samlas på vissa platser. 

Det har tagit längre tid än väntat att bli av med partiklarna, då det har visat sig vara mycket större partier ytbeläggning som lossnat än vad som först bedömdes.

Om du är drabbad av problemet med partiklar i vattnet ska du göra en felanmälan hos oss. Då kan vi komma och spola ledningarna.

Vad gör ni för att åtgärda problemet?

Norrvatten och SEOM samarbetar och arbetar intensivt med att åtgärda problemet. En omfattande åtgärdsplan med systematisk spolning av både Norrvattens och SEOMs ledningar finns för att minimera störningarna. Åtgärder har pågått sedan 18 januari.

Det har tagit längre tid än väntat att bli av med partiklarna, då det har visat sig vara mycket större partier ytbeläggning som lossnat än vad som först bedömdes. Att lösa problemet har högsta prioritet i båda organisationerna. 

Vad ska jag göra om det finns partiklar i mitt vatten?

Du ska spola kranen tills partiklarna försvinner innan du dricker vattnet eller använder det i matlagning. Ta gärna loss silen på kranen och spola ur det också.

Om du upptäcker partiklar i dricksvatten ska du också höra av dig till oss och göra en felamälan via telefonnummer 08-623 88 00. Du kan också mejla kundtjanst@seom.se

Det är viktigt för att vi ska få en bild av vilka platser som nu är drabbade. Vi kan också hjälpa till att spola ledningarna i närheten av din fastighet för att komma till rätta med problemet. 

Vi har stor förståelse för att partiklar i dricksvattnet kan upplevas otrevligt för dig som är drabbad och jobbar intensivt med att åtgärda problemet. 

Vad är det för ytbeläggning som lossnat?  

Vattenledningen är en äldre stålledning. Det är en ledning med rostskydd av bitumen. Bitumen-beläggning förekommer i många äldre vattenledningar i Sverige.  Materialet används inte i nya ledningar.    

Tar ni prover på vattnet?  

Ja, Norrvatten tar regelbundet prover på dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har tagit många extra prover på många platser i Sollentuna sedan problemet uppstod och kommer att forsätta med provtagningen. Prover som tagits på vattnet bekräftar att det inte finns hälsorisker att dricka vattnet.

Om jag druckit vatten och fått i mig partiklar, behöver jag vara orolig?  

Nej, du ska inte känna dig orolig om du fått i dig partiklar. Däremot kan du spola bort dessa om du ser några innan du dricker vattnet.

När är problemet över? 

Det har visat sig vara svårare, och tar längre tid, än vi inledningsvis bedömde att spola bort alla partiklar. Detta eftersom de spridit sig i vattenledningssystemet och i vattenmätare. Norrvatten och SEOM arbetar intensivt med systematisk spolning för att lösa problemet. Det är i nuläget svårt att ge en exakt prognos på när alla partiklar är bortspolade.

Kontakt

Om du bor i Sollentuna och ser partiklar i ditt dricksvatten ska du kontakta oss för att göra en felanmälan. Detta kan du göra via telefonnummer 08-623 88 00 eller e-post kundtjanst@seom.se