Gränsvärden för PFAS i dricksvattnet

Publicerad:

2026 börjar nya regler gälla för den tillåtna halten PFAS i dricksvatten. I dricksvattnet som levereras till Sollentuna ligger halten PFAS långt under dagens gränsvärden, och precis under de gränsvärden som börjar gälla 2026. Ytterligare rening kommer att införas på Görvälnverket framåt.

SVT har gjort en kartläggning över halterna av PFAS i dricksvattnet i Sverige. I Sollentuna var medelvärdet för PFAS under 2023 3,9 ng/liter vilket är långt under dagens gränsvärde.

Det nya, betydligt lägre gränsvärdet är redan idag ett riktvärde hos Norrvatten som producerar i dricksvattnet till Sollentuna. Det nya gränsvärdet för PFAS4 är 4 ng/liter vatten och gäller från 2026.

För att ytterligare sänka nivåerna av PFAS kommer Norrvatten införa ytterligare rening i Görvälnverket. Den viktigaste åtgärden är dock att de verksamheter som släpper ut PFAS i miljön vidtar åtgärder, poängterar Norrvatten.

Mer information om PFAS kan du läsa om hos Norrvatten här: Gränsvärde för PFAS - Norrvatten.se

Norrvatten har också nyligen gått ut med en kartläggning av PFAS i Östra Mälaren som du kan läsa mer om här: Ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälaren - Norrvatten.se