Nu börjar schaktningen vid Bagarbyvägen

Publicerad:

Ett intensivt arbete pågår just nu för att färdigställa fjärrvärmeprojektet utmed Bagarbyvägen. I slutet av mars kommer de tillfälliga trafikljusen ersättas av en fyrvägskorsning.

Den här veckan har arbetena med fjärrvärmeledningarna färdigställts och schakten har börjat fyllas igen. I samband med detta anläggs även nya ledningar för dagvatten. Denna del av arbetet beräknas ta ungefär tre veckor.

Efter detta kommer den nya vägen byggas och asfalteras, vilket beräknas ta ungefär två veckor.

I slutet av mars kommer körbroarna och trafikljusen tas bort och korsningen blir istället en fyrvägskorsning. Denna trafiklösning fanns i korsningen i somras och ger ett jämnt trafikflöde.

I april inleds arbetet med att sätta kantstenar för att förbereda för den cirkulationsplats som kommer att bli den permanenta lösningen i korsningen.

Sedan i mitten av februari är entreprenören Dammarsberg ansvariga för projektet.

Läs mer om projektet här