Nu digitaliserar vi fjärrvärmen

Publicerad:

SEOM har inlett ett samarbete med Stockholm Exergi för ökad digitalisering av fjärrvärmen i Sollentuna.

Med Stockholm Exergis digitala plattform Intelligy Solutions kommer vi att kunna erbjuda fastighetsägare i Sollentuna en rad olika digitala tjänster som gör det enklare att optimera värmeanvändningen samtidigt som det skapas förutsättningar för att fjärrvärmesystemet ska kunna bli mer resurseffektivt.

"Med tjänsten digital värmeoptimering kommer kunderna att kunna använda energin effektivare vilket leder till sänkta energikostnader och ett förbättrat inomhusklimat. Med tjänsten digital driftövervakning kommer även eventuella problem att upptäckas och åtgärdas snabbare”, säger Jörgen Austler, vd på SEOM.

Läs hela pressmeddelandet här.

Intelligy Solutions kommer att vara tillgänglig för våra kunder hösten 2024.

Om Intelligy Solutions

Intelligy Solutions är en digital plattform som ger fastighetsägare möjlighet att på ett smart sätt styra och optimera fastighetens energiförbrukning för att på det sättet få ett önskvärt inomhusklimat samtidigt som värmeanvändningen blir effektiv.

Genom att koppla upp digitala enheter, så kallade gateways, i fastigheternas fjärrvärmecentraler kan kunden använda olika digitala tjänster. Användningen av den digitala plattformen gör det också möjligt att optimera fjärrvärmesystemet för resurseffektiv produktion och ökad leveranssäkerhet av fjärrvärme vid mer utmanande situationer som inte går att planera för.