SEOM avvecklar avtal med entreprenör

Publicerad:

Sedan i höstas pågår ett stort arbete med att bygga ut och utveckla fjärrvärmenätet i Sollentuna. Nu väljer SEOM att avveckla den entreprenör som är ansvarig för den del av projektet som pågår vid Bagarbyvägen. – Vi vill se till att arbetet färdigställs så att trafiksituationen så snabbt som möjligt kan återgå till det normala, säger SEOMs vd Jörgen Austler.

Sedan den 22 januari har arbetet vid korsningen Bagarbyvägen/Bygdevägen tillfälligt avbrutits av entreprenören Bäckström som SEOM anlitat för projektet. Anledningen är en ekonomisk oenighet mellan parterna. Nu väljer SEOM att avbeställa återstående delar av Bäckströms arbete. Projektet är det första uppdraget Bäckström fått av SEOM.

– Vi har nått till en punkt när det saknas fortsatt förtroende. Det här är ett omfattande och samhällsviktigt projekt och vi är angelägna om att det slutförs så snart som möjligt. Att Bäckström avbrutit arbetena på det sättet som skett är inte acceptabelt för oss. Vi har därför inte sett någon annan utväg, säger Jörgen Austler, vd på SEOM.

Syftet med projektet vid Bagarbyvägen är att bygga ut och utveckla fjärrvärmenätet för att kunna förse hela Sollentuna med värme. I samband med detta byts även ledningar för bland annat vatten och avlopp ut.

Vid den tidigare cirkulationsplatsen i korsningen Bagarbyvägen/Bygdevägen har Bäckström iordningställt en anordning i form av ett trafikljus medan schaktningsarbete har pågått i området. Den tillfälliga trafiklösningen bidrar till en ansträngd situation med köbildning vissa tider på dygnet.

– Vi är bekymrade över hur trafiksituationen ser ut och att den lösts på ett högst tillfälligt sätt under såhär lång tid. Vi förstår frustrationen som finns. Många av våra anställda bor i Sollentuna och åker genom korsningen till och från jobbet, säger Jörgen Austler.

SEOM avser nu slutföra arbetet med hjälp av en annan samarbetspartner. Den ursprungliga tidplanen att arbetet ska vara färdigt i maj bedöms fortfarande kunna hållas.

– Vi kommer att öka upp resurserna för att kunna återställa det schaktade området så snart det går. Förhoppningsvis kan vi sätta igång redan nästa vecka, säger projektledare Nichlas Aldén.