Sollentuna rankad som bästa avfallskommun i länet

Publicerad:

I Avfall Sveriges undersökning av avfallshanteringen i landets alla kommuner rankas Sollentuna högst i länet och på plats 28 i Sverige. – Sollentuna är den kommun i länet där störst andel matavfall sorteras ut och kundnöjdheten är högst, säger Pendar Behnood, verksamhetschef för avfall på SEOM.

Varje år jämförs alla kommuner i landet utifrån flera olika områden som rör avfallshanteringen. Man tittar bland annat på hur mycket avfall som uppstår i hushållen och hur mycket matavfallet som sorteras ut och tas till vara. Undersökningen tittar även på hur nöjda kommuninvånarna är med hämtningen av avfall och återvinningscentralerna.

Sollentuna är den kommun i länet som rankas högst när alla parametrar läggs ihop, med ett sammanvägt index på 80,15. Bland landets 290 kommuner hamnar Sollentuna på plats 28.

Sollentuna sorterar mest matavfall

– Sollentuna är den kommun i länet där störst andel matavfall sorteras ut och kundnöjdheten är högst. Vi har jobbat intensivt med information till Sollentunaborna för att uppmuntra till utsortering och märker att både intresset och viljan finns där. Vi är stolta över den positiva utvecklingen och den insats Sollentunaborna, våra fantastiska medarbetare och chaufförer gör varje dag, säger Pendar Behnood, verksamhetschef för avfall på SEOM.

Fler förpackningar återvinns

Även när det kommer till hur mycket avfall varje invånare ger upphov till ligger Sollentuna bra till med 317 kilo per person och år, jämfört med länets genomsnitt på 355 kilo.

–  Det kan till exempel handla om att man i större utsträckning undviker onödig konsumtion eller kastar mindre mängder mat. Vi ser också att en större andel förpackningar sorteras ut här, säger Pendar Behnood. 

En annan parameter i undersökningen rör återvinningscentralerna, där nöjdgeten är hög. Eftersom Sollentuna inte har någon sådan finns en mobil återvinningscentral som regelbundet stannar på sex olika platser.

–  Det är en uppskattad tjänst där antalet besökare ökat allt mer. Under de senaste åren har vi utökat med hållplatser i Tureberg och Edsberg efter önskemål från Sollentunaborna.

Mindre fossila bränslen i sopbilarna

Mängden fossila bränslen i bland annat sopbilarna har också minskat, vilket avspeglas i rankningen.

– En viktig del är klimatarbetet där vi jobbat hårt med fossilfria bränslen i vår avfallshantering. Men allra gladast blir jag nog för den höga kundnöjdheten, att våra invånare är så nöjda och att vi gör det enkelt att göra rätt. Det är grunden i vårt miljö- och klimatarbete där avfallshanteringen är en viktig del, säger Jonas Riedel (C), ordförande i miljö- och klimatnämnden.