Etapp 3 - Nya dammar i Edsbergsparken

I samarbete med kommunen anlägger vi två vackra parkdammar i Edsbergsparken vars uppgift är att rena vattnet som går ut i Edsviken.

För ett renare Edsviken

För att Edsviken ska uppnå en godkänd ekologisk status och uppfylla satta  miljökvalitetsnormer behöver fosforbelastningen minska. SEOM har, tillsammans med Sollentuna kommun hittat en lösning för rening av det dagvatten som i dag släpps ut i två större utlopp i Edsvikens inre del. 

Planen är att  bygga två dammar i Edsbergsparken som förutom att vara ett berikande inslag i parken, kommer att göra stor nytta för att rena vattnet som rinner ut i Edsviken. För mer information gå till kommunens informationssida.

Växtligheten ses över i parken

I samband med att dammarna anläggs kommer också träd och växtlighet i parken att ses över och anpassas. Några träd kommer att tas ned och ersättas med nya.

Flytt av ett ovanligt träd 

En ovanlig flikbladig rödbok, som är mer än 60 år gammal, har flyttats för att göra plats för parkdammen. 

Tidplan

Upphandlingen av entreprenör för etapp 3 och 4 är klar. Det är JVAB (jvab.se) som kommer att utföra arbetet. Just nu pågår SEOMs och JVABs gemensamma planering för arbetet, man tittar bland annat  på möjligheter, risker och tidplaner. Preliminär start för arbetet är planerad till sommaren 2024.

Mer information

På Sollentuna kommuns webbplats finns mer information om dagvattendammarna i Edsberg :

www.sollentuna.se/dagvattendammarna

www.sollentuna.se/nyheter/fler-platser-for-dagvattendammar-kring-edsviken/

 

Bilden visar alla etapper i det stora VA-projektet.