Fjärrkylaanläggning vid Sollentunavallen

Sommaren 2019 invigdes vår nya kylanläggning vid Sollentunavallen. Resultatet är säkra leveranser av kyla och en hög resurseffektivitet.
Illustration av fjärrkyleanläggning.

Kyla med minimal klimatpåverkan

I anläggningen sker storskalig produktion av kyla som distribueras till anslutna fastigheter där den ger en behaglig inomhustemperatur. När fjärrkylevattnet cirkulerat i kundernas anläggningar leds det tillbaka till produktionsanläggningen där vattnet förädlas och omvandlas till fjärrvärme.

I samband med den nya anläggningen har vi möjlighet att möta den efterfråga som finns i kommunen av en trygg och bekymmersfri leverans av kyla.

En av de stora fördelarna med fjärrkyla, där kylan levereras från en central anläggning, är att man slipper ha egna kylmaskiner i fastigheterna. Med det frigör man både ytor och slipper oljud från störande maskiner och fläktar.

Fjärrkylan är en viktig del i Sollentunas smarta kretslopp och värmeproduktion. Den ger en minimal miljöpåverkan både avseende klimatpåverkan och att hushålla med jordens resurser.

Läs mer om fjärrkyla här.