Prisdialogen

Som fjärrvärmeleverantör har vi varit medlemmar i Prisdialogen under en tid, vilket har inneburit krav på regelbundna samrådsmöten med våra kunder med en förutbestämd agenda. Medlemskapet har krävt mycket resurser från oss samtidigt som intresset för att delta på dessa möten har varit väldigt lågt. Vi har därför tagit beslutet att avsluta vårt medlemskap i Prisdialogen men kommer fortsatt att erbjuda dig som kund en rimlig och transparent prissättning på fjärrvärmen.

Företagare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

För företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter kommer vi att ersätta Prisdialogens samrådsmöten med ett nytt och mer givande format på kundträff, vilket ger oss friheten att ta ett bredare grepp kring innehållet. Vi hoppas att detta ska bli ett mer meningsfullt och engagerande forum för er.

Vi kommer fortsätta med att kommunicera ut en första indikation på prisändring redan under våren..

Vad händer nu?

  1. I slutet av maj kommer vi att skicka ut vår prisändringsmodell med en prisindikation för nästa år.
  2. Så snart vi har formaliserat det nya formatet på kundträffen kommer vi att bjuda in till den.  Kundträffen kommer att äga rum under september i år och då får du även ta del av den slutliga prisändringen för nästa år. 

 

Här hittar du mer information om Prisdialogen