Påverka ditt pris – var med i Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Prisdialogen är en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

SEOM är medlemmar i Prisdialogen och strävar efter en dialog mellan oss som fjärrvärmeleverantör och våra kunder. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Möten 

Årets samrådsmöten är nu avslutade. Tack till alla som medverkat!

Vi återkommer med tider för nästa år. 

Har du inte varit med på Prisdialogen förut?

Om du är ny deltagare i Prisdialogen rekommenderar vi att du tittar på ett inspelat webinar som ger en grundläggande presentation om Prisdialogen och SEOMs prisstruktur. Informationen är bra att ha med sig inför samrådsmötet. Du hittar webinaret längre ner på sidan. Självklart kan även du som varit med tidigare titta på det. 

Du kan även läsa mer på Prisdialogens hemsida: 

https://www.prisdialogen.se/om-prisdialogen/
https://www.prisdialogen.se/for-kunder/

Här hittar du mer information om Prisdialogen