Påverka ditt pris – var med i Prisdialogen

Två stycken sitter mittemot varandra, dricker kaffe och för en dialog.

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. SEOM är medlemmar i Prisdialogen.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Möten 2020

  • Informationsmöte - torsdag 5 mars kl 17:30 – föredrag om Klimatpåverkan i fastigheter. Genomfört.
  • Samrådsmöte - torsdag 23 april klockan 17:30 . Mötet genomförs som ett webinar och du kommer att ha möjlighet att skicka in frågor både i förväg och under mötets gång. Mer information får du när du anmält dig. Genomfört.
  • Avlsutande samrådsmöte - torsdag 3 september klockan 17:30. Genomfört.