Påverka ditt pris – var med i Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Prisdialogen är en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

SEOM är medlemmar i Prisdialogen och strävar efter en dialog mellan oss som fjärrvärmeleverantör och våra kunder. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Möten 2021

Under 2021 kommer två möten att hållas.

  • Samrådsmöte torsdagen den 22 april
  • Avslutande samrådsmöte torsdagen den 2 september

Samrådsmöte torsdagen den 22 april
Villakunder är välkomna kl. 12-13
Företag och föreningar är välkomna kl. 16-17:30

Ur agendan:

  • Genomgång och diskussion av SEOMs förslag till prisändringsmodell.
  • Diskussion kring eventuella förändringar i prismodellen.
  • Kunders synpunkter och frågor - SEOM svarar.

För att få en bra dialog är vi glada om du mejlar in frågor till oss innan mötet på marknad@seom.se, skriv "Prisdialogen" och om du är villakund eller om du representerar företag/förening i ämnesraden. Självklart finns också möjlighet att ställa frågor direkt under mötet.

Har du inte varit med på Prisdialogen förut?

Om du är ny deltagare i Prisdialogen rekommenderar vi att du tittar på ett inspelat webinar som ger en grundläggande presentation om Prisdialogen och SEOMs prisstruktur. Informationen är bra att ha med sig inför samrådsmötet. Du hittar webinaret längre ner på sidan. Självklart kan även du som varit med tidigare titta på det. 

Här hittar du mer information om Prisdialogen