Tips för dig med pool

Nu är sommaren på väg och många fyller upp sin pool inför sommarens härliga baddagar. Här har vi samlat tips för hur du fyller din pool på bästa sätt och hur du, när hösten kommer, ska göra om den ska tömmas. 

Fylla poolen

 • När du ska fylla poolen använder du dricksvatten. Tänk därför på att inte slösa med vattnet och hantera det på ett klokt sätt.
 • Planera när du ska fylla poolen och gör detta i god tid inför säsongen. Undvik att fylla poolen de varmaste dagarna när många använder mycket vatten.
 • Du kan fylla din pool med en trädgårdsslang eller genom att kontakta privata aktörer som kan fylla poolen med tankbil.
 • Om du planerar att fylla poolen med trädgårdsslang bör du tänka på att det tar tid. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs tillbaka i ledningen.
 • Fyll gärna poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Det är också bra att undvika att fylla poolen samtidigt som din granne.
 • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi.
 • Kontrollera att poolen är tät och att det finns fungerande rening så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Täck över poolen för att minska avdunstningen av vatten.

Vid bevattningsförbud

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool, spabad eller badtunna.

Tömma poolen

 • Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Du kan avklorera vattnet antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.
 • När vattnet är avklorerat bör du i så stor utsträckning som möjligt infiltrera vattnet på en lämplig yta på den egna tomten, tex gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Släpp ut lite vatten åt gången och låt det sjunka undan innan du fortsätter tömningen.
 • Om det inte är praktiskt genomförbart att infiltrera vattnet på den egna tomten kan du tömma vattnet till dagvattennätet. Om det inte finns en dagvattenbrunn på tomten ska du kontakta SEOM för information om vilken dagvattenbrunn som det är lämpligt att pumpa vattnet till.
 • Det är inte ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till Käppalaverket. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.