Dricksvatten

  • Senast granskad:

Allt allmänt dricksvatten i Sollentuna kommer från Mälaren. Tillsammans med 13 andra kommuner i länet, äger Sollentuna kommun Norrvatten.

Norrvatten renar ytvattnet vid Görvälns vattenverk i Järfälla. Därifrån pumpas dricksvatten till Sollentuna. SEOM är VA-huvudman i vår kommun och vi ansvarar för att på ett säkert sätt leverera dricksvattnet fram till upprättad förbindelsepunkt.

Vattnets hårdhet (dH) och pH

Hårdheten på vattnet vi levererar ligger på mellan 5,5 och 6,5 dH (tyska grader). Det är medelhårt, på gränsen till mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på halten av mineraler i Mälaren.  Den enda gången som dH har någon praktisk betydelse är när du doserar tvätt och diskmedel. Du kan med fördel följa anvisningarna på förpackningen för lägre doseringen, dvs. för mjukt vatten. Det ger ren tvätt/disk, lägre rengöringsmedelskostnader och mindre miljöpåverkan än om du överdoserar. Vattnets pH är cirka pH 8, svagt basiskt. Det betyder att vattnet är bra ur korrosionssynpunkt (frätning/rost), men inget vatten är fritt från sådana egenskaper.

Brandposter

Brandposter är endast till för Räddningstjänstens behov av vatten! Vid otillåtet brukande av en allmän brandpost finns risk att något går sönder och att dricksvattensäkerheten äventyras. Innan särskilt medgivande lämnats av oss så får aldrig brandposter öppnas eller vatten på annat sätt tas från allmänna vattenledningar. Överträdelser polisanmäls/skadeanmäls!

Vill du veta mer om vårt dricksvatten, så läs på Norrvattens hemsida.