Avfall och återvinning

Det lönar sig att göra rätt

Sortera ditt avfall och gör en insats för både miljön och din plånbok.

 I Sollentuna har vi miljöstyrande avfallstaxa. Det betyder att det blir billigare ju mer du sorterar.  Avfall är en resurs som vi ska ta tillvara på. Dina sopor kan användas till allt från att driva bussar till att bli nya produkter. Att sortera avfall är så enkelt men gör mycket både för din plånbok och miljön ­– en klassisk win win!

I Sollentuna är SEOM ansvarig för att samla in kommunalt avfall och avfall med kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter.

Vi erbjuder även andra tjänster som en lokal återvinningscentral som besöker ditt område (mobil återvinningscentral) och hämtning av elavfall och trädgårdsavfall.

Lätt att sortera rättSå sorterar du ditt avfall - sorteringsguide

På SÖRAB:s hemsida finns det ett verktyg där du kan söka på produkt- eller ämnesnamn och få fram hur det ska sorteras och var du kan lämna in det. Sorteringsguiden hittar du här.

Återvinningsstationer och återvinningscentral

På Sollentuna kommuns webbplats hittar du information om var alla återvinningsstationer finns (för förpackningar och tidningar) och vad du kan lämna på dem. Det finns en mobil återvinningscentral i Sollentuna som besöker olika kommundelar vid olika tillfällen. Schema för den mobila återvinningscentralen hittar du här. Information om och öppettider för Hagby och Smedby återvinningscentral finns här.

Tack till dig som sorterar dina sopor. Du gör skillnad!

Undvik stopp i avloppet - samla fett med smart tratt

Fett och olja som hälls i avloppet stelnar och bildar till slut en fettpropp i avloppet. Samla därför ihop överblivet fett/olja i till exempel en flaska. För att göra det enkelt finns det finns en smart tratt som du sätter på en PET-flaska (tratten kan du hämta hos oss) När flaskan är full tar du av tratten, skruvar på korken och lämnar flaskan på återvinningscentralen eller mobila återvinningscentralen. 

Tips! Överblivet stekflott kan du hälla i en kopp och låta stelna. Sedan kan du skrapa ned det i matavfallspåsen.

Gasbehållare ska lämnas in som farligt avfall

Gasbehållare som till exempel heliumflaskor, brandsläckare och diverse sprejburkar ska inte slängas i vanliga soppåsen. Dels för att de kan innehålla miljöfarliga ämnen, men också för att de kan explodera under hantering och är därför en fara för de som arbetar med vårt avfall.