Fastighetsnära insamling av förpackningar

Du som ägare till en bostadsfastighet i Sollentuna kan välja mellan flera olika entreprenörer för att få era förpackningar hämtade till återvinning. Du behöver säkerställa att entreprenören är godkända av oss på SEOM. I listan nedan kan du se vilka entreprenörer som finns att anlita.

Sedan den 1 januari 2024 har insamlingsansvaret för förpackningar gått över till kommunerna. I Sollentuna innebär det att vi på SEOM kommer ansvara för att tömma behållare för förpackningar som finns i miljörum och avfallsutrymmen i bostadsfastigheter. Skillnaden mot tidigare är att vi fakturerar fastighetsägen för insamlingen (enligt gällande avfallstaxa) istället för entreprenören som utför insamlingen.

Du som bor i småhus fortsätter att lämna dina förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna precis som vanligt.

Nya regler från 2027

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha tillgång till insamling av förpackningar i anslutning till fastigheten. Just nu pågår en utredning om hur den insamlingen ska se ut i Sollentuna.

Syftet med lagändringen är att effektivisera insamlingen och sorteringen av förpackningar för att mer avfall ska kunna materialåtervinnas och behovet av nya råvaror minska.

Dessa entreprenörer kan ni välja

Godkända entreprenörer att välja mellan:

Ragnsells recycling AB  (även krantömmande behållare) | E-post: [email protected] | Tel: 0771 88 88 88 

Svensk Recycling och Fastighetsservice AB  | E-post: [email protected]  | Tel: 073-692 71 66

Liselotte Lööf Återvinning AB  | E-post: [email protected] | Tel: 08 728 32 80

Verdis (tidigare Urbaser) | E-post: [email protected] | Tel: 020-15 05 20

PreZero Recycling (även krantömmande behållare) | E-post: [email protected]| Tel: 08-519 331 20

Remondis Sweden AB (även krantömmande behållare) | E-post: [email protected] | Tel: 0771-54 50 00

Avfallskonsulten I Huvudstaden AB | E-post: [email protected] | Tel: 08-684 278 88

Avgifter

Hämtning varannan vecka är kostnadsfri varefter avgiften ökar beroende på hur ofta kärlen behöver tömmas.

Enligt gällande avfallstaxa tas avgift ut för respektive förpackningsslag, oavsett hur många kärl ni har.

Här hittar du priser för hämtning av förpackningar.

Frågor om er specifika hämtning

Har ni frågor gällande själva hämtningen, som exempelvis hämtdag rekommenderar vi er att direkt vända er till entreprenör ni anlitat.

Vill ni komma igång med insamling av förpackningar?

Vi hjälper gärna till med rådgivning så att ni kan hitta en bra lösning för insamlingen av förpackningar. Tillsammans kommer vi överens om hur många och vilken storlek på kärl som är lämpligt samt hur ofta de behöver tömmas. Ni väljer sedan en godkänd entreprenör och efter detta kör vi ut kärlen till er så att ni kan sätta igång.

Kontakta vår kundtjanst så hjälper vi er vidare.