Ökad risk för bortkoppling av elen i vinter

Om efterfrågan på el är större än vad utbudet är vid en viss tidpunkt uppstår så kallad effektbrist. Då finns det helt enkelt inte tillräckligt med produktion eller import för att täcka behovet av el i Sverige. Kalla vinterdagar när elbehovet är stort och det inte blåser ute ökar risken för effektbrist.

I vinter är det dessutom andra faktorer som har lett till en förhöjd risk för effektbrist. Bland annat reparationerna av kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 och energibrist i Europa. Läs mer om det här.  

Vad händer om elen inte räcker till?

I en situation med hög efterfrågan och låg tillgång på el kommer elpriset först att bli extremt högt, vilket i sin tur kommer att få konsumenter att minska sin elförbrukning. Om det fortfarande är obalans mellan efterfrågan och tillgång aktiveras de reserver som finns tillgängliga. Om detta ändå inte räcker till kan det bli aktuellt med bortkoppling av elen för att förhindra sammanbrott i elnätet.

Då väljer Svenska Kraftnät ut vilket geografiskt område som ska frånkopplas, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sen order till nätbolagen om att genomföra frånkopplingen, vilket då ska göras inom 15 minuter.

Enskilda hushåll och verksamheter kan inte frånkopplas, utan det är elledningen i ett geografiskt område som frånkopplas. Prioriteringen av vilka elledningar som behöver kopplas bort görs enligt en metod utvecklad av Energimyndigheten som kallas Styrel.

Samhällsviktiga verksamheter som har stor betydelse för liv och hälsa och samhällets funktionalitet,  t.ex. sjukhus, vårdinrättningar, livsmedelsbutiker, apotek och barnomsorg har högst prioritet och är de som frånkopplas sist.

Var förberedd

Som medborgare bör du alltid vara förberedd på ett längre strömavbrott. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om du kan förbereda dig.

Läs mer på MSB:s webbplats: Förbered dig för kris  

Tillsammans gör vi skillnad

Genom att minska vår elförbrukning så mycket vi kan ökar vi chansen att elen räcker till i vinter. Beräkningar visar att om vi svenskar sänker elförbrukningen med 2% under den mest ansträngda perioden minskar risken för bortkoppling fem gånger!

Eftersom effektbrist uppstår när många använder elen samtidigt är det bra om du undviker att använda elen 07-19 då belastningen på elnätet är som högst. Då slipper du även effektavgiften.

Läs alla våra elbesparingstips här.

FAQ

Här svarar på vi några av de vanligast frågorna.

På Svenska kraftnäts hemsida finns fler frågor och svar om effektbrist. Läs mer här. 

Läs mer om Styrel och förbrukningsfrånkoppling här.

På Sollentuna Kommuns hemsida kan du läsa om vad kommunen gör för att minska elförbrukningen och annan bra information om vad som gäller vid en kris.