Driftinformation

Här publicerar vi information om driftstörningar och planerade avbrott.

Driftstörningar

Planerade avbrott

Avbrottshistorik