Skillnaden mellan timprisavtal och rörligt elavtal

Med ett rörligt elavtal betalar du samma elpris per kWh under hela månaden. Det elpriset är ett genomsnitt av månadens elpriser. Vilken dag eller när på dygnet under månaden du använder elen har därför ingen påverkan på själva priset du betalar per förbrukad kWh. Med ett rörligt elavtal kan du sänka din elkostnad genom att förbruka mindre el.

Ett timprisavtal är en typ av rörligt avtal där du istället betalar det elpris som gäller exakt samma ögonblick som du använder elen.  Om du kan styra din elförbrukning till tider på dygnet då elen kostar som minst finns det möjlighet att sänka din elkostnad. För att det ska bli lönsamt med timpris behöver du vara medveten om din elförbrukning och ha möjlighet att styra den, annars kan det istället bli dyrare. Eftersom elpriserna styrs av tillgång och efterfrågan är elpriset vanligtvis lägre på natten då de flesta sover.

 Läs mer om timprisavtal