Regeringen ger bidrag till hushåll med höga elräkningar

Publicerad:

På grund av de ovanligt höga elpriserna har regeringen meddelat att de kommer kompensera hushåll med höga elräkningar. Kompensationen kommer att gälla för månaderna december, januari och februari och baseras på hur stor elförbrukning hushållet har.

Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh. För en förbrukning på över 2000 kWh per månad kan man som mest få ut 2000 kr per månad, alltså totalt 6000 kr för hela perioden. 

När kommer pengarna?
Först ska riksdagen fatta ett beslut på regeringens förslag i slutet av februari. Förutsatt att förslaget går igenom kommer elnätsbolagen att kunna söka om pengarna efter det.

Till berörda hushåll i Sollentuna kommer bidraget att betalas ut av SEOM som en kreditering på fakturan, utan att man behöver ansöka om det. Den som har Sollentuna Elhandel som elhandelsbolag men inte bor i Sollentuna kommer att få ersättningen via elnätsbolaget i det område där man bor.

Så här ser ersättningstrappan ut:

För mer information om elpriskompensationen hänvisar vi till regeringskansliets infrastrukturdepartement. 

Vi uppdaterar informationen på sidan så fort vi vet mer.