Elpriskompensationen kan förlängas med ytterligare en månad

Publicerad:

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på el och drivmedel. Den 14 mars presenterade regeringen därför ett nytt åtgärdspaket med bland annat en förlängning av elpriskompensationen och ytterligare stöd för klimatbonusen. Detta är än så länge endast ett förslag från regeringen, för att åtgärderna ska införas behöver riksdagen först ta ett beslut. Vi uppdaterar informationen på sidan löpande.

Uppdatering 2022-06-01:

Regeringen har nu fattat ett beslut om elpriskompensation för mars månad. Läs mer om det här.

----------------------------------------------

Förslaget innebär bland annat att:

  • elpriskompensationen förlängs med ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. 

Kompensationen till hushåll med höga elräkningar förlängs för att även täcka mars månad. Den nedre gränsen för ersättning sänks ytterligare för att träffa hushåll med lägre elförbrukning (från 400 kWh). En eventuell förlängning av kompensationen kommer att hanteras som ett separat ärende. På den här sidan kan du läsa om beslutad elpriskompensation för månaderna dec-feb.

  • mer pengar tillskjuts klimatbonussystemet.

För att fortsatt bidra till elektrifieringen av fordon, minska beroendet av fossila bränslen och möta den kraftigt ökade försäljningen av elbilar satsas ännu mer på klimatbonusen. Det betyder att du som köper elbil fortsatt kommer att kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.

Läs mer om hela åtgärdspaketet i pressmeddelandet från Finansdepartementet.