Elstöd för november och december 2022

Publicerad:

Elstödet utökas för att täcka månaderna november och december 2022. Alla hushåll i Sverige med eget elnätsavtal kommer att få ta del av stödet.

Den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få finansiera ett ytterligare elstöd. Ei har godkänt ansökan.

Hur stort blir elstödet?

Hushåll i elområde 3 (bland annat Sollentuna) kommer att få 126 öre/kWh för 80% av förbrukningen under november och december 2022. På Mina Sidor kan du se din förbrukning för hela perioden.

Exempel:

  • Förbrukning november: 1000 kWh
  • Förbrukning december: 1400 kWh
  • Total förbrukning november och december: 2400 kWh
  • 80% av förbrukningen är 0,8 multiplicerat med din totala förbrukning: 0,8 x 2400  = 1920 kWh 
  • 1920 x 1,26 (126 öre) = 2419 kronor i elstöd.

Vem får ta del av elstödet?

Elstödet betalas ut till hushåll i hela Sverige som har ett eget elnätsavtal. Det är personen som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 som kommer att få ta del av stödet. Om du flyttade från din bostad före dess kommer alltså stödet istället att betalas ut till den som flyttar in.

Om du står för elnätsavtalet på flera adresser kommer du få stöd för alla dessa mätpunkter. 

Vad händer nu?

Försäkringskassan har gett besked om att detta elstöd kommer att betalas ut senast den 9 juni förutsatt att inget oförutsett inträffar. Elstödet kommer att betalas ut automatiskt till dig, utan att du behöver ansöka om det.

Läs mer om detta på Svenska kraftnäts hemsida.

Läs mer om utbetalningen av tidigare elstöd här.

Vi uppdaterar informationen på sidan löpande.